ENZIYME (ENZYMEATIC) PEELING

Who can have Enzyme (Enzymatic) Peeling?

Those who have certain problems such as age spot, sun-spot, pregnancy spot (melasma) and acne scars.

An excessive increase in the amount of pigment (melanin) that creates the skin color leads to skin spots. Enzyme Peeling is one of the procedures performed to lighten brown spots, which develop due to the effect of summer in particular. This procedure that can be performed every season is suitable for all skin types. This procedure having a high success rate has almost no side effects. The same day after having the Enzyme Peeling procedure, the patient can return to his/her normal life and daily activities.

Enzyme Peeling is also performed to treat lentigols (also known as age spots), sun-spots, pregnancy spots (melasma) and acne scars. The procedure can be performed on every region of the body; however, it is most performed on the face, neck, cleavage area, back, and dorsum of the hand.

Points to take into consideration after Enzyme Peeling

-The patient can resume his/her daily activities immediately after the procedure.
- The patient should not be exposed to direct sunlight after the procedure.
- The patient should not use tanning booths.
- The patient should also use high factor sunscreens after the procedure.
- The patient should avoid taking shower on the first day, and should preferred taking a warm shower for a period of 1 week.

TOP

CORONA VİRÜSÜ İÇİN BİLİNMESİ GEREKENLER

Öncelikle sağlık hizmeti veren bir kurum olarak güncel gelişmeleri büyük bir dikkatle takip ediyoruz. Kliniğimizde de rutin olarak temizlik ve dezenfekte işlemleri yaparak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Sağlığımızın en değerli hazinemiz olduğu gerçeğinden hareketle kendinize dikkat etmenizin...

Tamamını Oku